Postali smo Tier 3 član Addvantage programa Britanskog Saveta za 2017. godinu. Čestitamo svima koji su se u našoj školi pripremali za polaganje međunarodnih ispita iz engleskog kao stranog jezika i položili ih sa najvišim ocenama.