Kursevi:

Često nas pitate: Kada vaše dete treba da počne sa učenjem engleskog jezika i zašto?

Odgovor pročitajte ovde, a ispod možete pogledati razvojni put naših polaznika od najmlađeg uzrasta:

Playschool

od 4 do 6 godina

Playschool obuhvata kurseve za decu uzrasta od 4 do 6 godina koji se održavaju u ritmu od 1 x 45 minuta odnosno 2 x 50 minuta nedeljno u zavisnosti od uzrasta. Nastava na ovim kursevima podrazumeva, pre svega, razvijanje ljubavi prema engleskom jeziku i pozitivnog odnosa prema učenju. Zasnovana je na aktivnostima koje su organizovane oko unapred utvrđenih tematskih celina, a koje su bliske deci predškolskog uzrasta. Jezik se uči kroz igru, uz korišćenje muzike, telesnog pokreta, dramatizacije priča i pesama.

Na ovaj način deca spontano usvajaju engleski jezik i grade svoje samopouzdanje u njegovom korišćenju stvarajući odličnu osnovu za učenje u starijim uzrastima. Vezujući vokabular za određeni kontekst odnosno situaciju (Na farmi, Kod lekara, U ZOO vrtu, Na rođendanu i sl.) deca uče kako da naučeno spontano upotrebe u govoru još na veoma ranom uzrastu.

Nastava se odvija uz korišćenje britanskih udžbenika i radnih svezaka, kao i raznovrsnog didaktičkog materijala.

Školski

od 7 do 15 godina

Školski kursevi za osnovce namenjeni su kako deci koja su imala prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika, tako i deci koja nisu. Kriterijumi za smeštanje đaka na određene nivoe su godine starosti kao i znanje pokazano na testu prilikom upisa. Časovi se održavaju u ritmu od 2 x 50 minuta nedeljno. Neguje se individualni pristup potrebama svakog đaka što omogućuju male grupe polaznika (u proseku od 6 do 8). Na ovaj način postižu se idealni uslovi za brzo napredovanje u ovladavanju engleskim jezikom.

Nastava za decu osnovnoškolskog uzrasta je zabavna i inspirativna, osmišljena tako da razvija sve veštine koje podrazumeva vladanje stranim jezikom (govor, razumevanje, čitanje i pisanje) u skladu sa uzrastom i nivoima. U radu koristimo savremene metode prateći interesovanja dece ovog uzrasta za muziku, glumu, film. Sve to u kombinaciji sa znanjem i iskustvom predavača daje odlične rezultate. Posebno smo ponosni na dramsku radionicu koja na poseban način dopunjuje ono što đaci uče na časovima.

Na kraju kursa svaki đak polaže završni test (pismeni i usmeni) i dobija sertifikat škole kao svedočanstvo o postignutom znanju. Mlađi osnovci imaju i završni javni čas na kome roditeljima prikazuju deo naučenog kroz dramski program.

Omladinski

od 16 do 24 godine

Omladinski kursevi namenjeni su srednjoškolcima i studentima koji su naši đaci dugi niz godina ili onima koji su znanje stekli na drugim mestima uz prethodno ulazno testiranje. Na ovim kursevima se usavršavaju stečene jezičke veštine, detaljno obrađuju komplikovane gramatičke strukture, proširuje vokabular i posebno obraća pažnja na razvijanje veštine pisanja različitih formi tekstova – eseja, formalnih i neformalnih pisama/e-mejlova, izveštaja i sl. Pored savremenih udžbenika renomiranih britanskih izdavača u nastavi se koriste raznovrsni drugi zanimljivi materijali bliski interesovanjima mladih.

Po završetku ovih kurseva naši đaci dostižu veoma visoke nivoe znanja engleskog jezika (C1/C2) i uglavnom se pripremaju za polaganje ispita za sticanje međunarodno priznatih diploma za engleski kao strani jezik Univerziteta u Kembridžu – Cambridge First (FCE),  Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE), u zavisnosti od ambicija i planova za budućnost.

Polaganje ovih ispita organizuje Britanski Savet u Beogradu i Jezički studio Ladybird je dugogodišnji partner u okviru Addvantage programa i preporučeni centar za pripremanje kandidata za polaganje ovih ispita.

Odrasli

U skladu sa potrebama i interesovanjem polaznika organizujemo kurseve engleskog jezika za odrasle od početnog do naprednih nivoa u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike Saveta Evrope (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Posle testiranja i razgovora polaznici se raspoređuju u grupe prema nivou znanja. Nastava se zasniva na razvijanju komunikativne kompetencije polaznika i aktiviranju njihovog pasivnog znanja. Radi se na razvijanju sve četiri jezičke veštine (govor, slušanje sa razumevanjem, čitanje i pisanje), uz odgovarajući rad na obrađivanju i usavršavanju gramatičkih struktura i bogaćenju rečnika.

Ispiti

Pripreme za polaganje međunarodno priznatih Kembridž ispita – KEY, PET, FCE, CAE i CPE su sastavni deo nastavnog plana po završetku određenog nivoa učenja engleskog jezika u našoj školi. Prema potrebama polaznika (u smislu ubrzane dinamike održavanja časova) moguće je organizovati i individualne kurseve ili kurseve u veoma malim grupama za pripremu kandidata za polaganje ovih ispita.

Posebno smo ponosni na veliki broj polaznika koji su uspešno položili IELTS ispit i dobili ovaj sertifikat neophodan za rad i studiranje u inostranstvu. Priprema za polaganje ovog ispita (Academic IELTS ili General Training IELTS) najčešće se obavlja kroz individualan rad sa polaznikom, a nastava je prilagodjena individualnim potrebama kandidata.

Da li vas zanima više o našem programu?