Zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj saradnji, broju kandidata i visokim ocenama koje postižu na Cambridge ispitima Britanski Savet je unapredio status naše škole. Postali smo Tier 2 član u okviru Addvantage programa za 2018. godinu.