Zahvaljujući svim đacima koji su uspešno položili Cambridge ispite u prošloj godini naša škola postala je partner Britanskog Saveta u okviru Addvantage programa.