Kada vaše dete treba da počne sa učenjem engleskog jezika i zašto?

Aktivno znanje engleskog jezika u savremenom svetu postalo je preduslov za uspeh u svim oblastima ljudskog delanja i stvaranja. Pametan čovek uči čitavog života i za učenje nikada nije kasno. Ipak, nije svejedno kada ćete početi sa učenjem engleskog jezika.

Mnogi roditelji se plaše da će „zakasniti“, pa svoju decu odvode na skupe kurseve još dok su bebe. Ovakvi programi se agresivno reklamiraju i nude već budućim mamama, koje u želji da nešto ne propuste u odrastanju svojih mališana često prerano izlože svoju decu stranom jeziku. Učenje engleskog kao stranog jezika i usvajanje jezika u bilingvalnom okruženju se veoma razlikuju. Deci koja odrastaju u bilingvalnoj sredini potpuno je prirodno da sa jednim roditeljem govore na jednom, a sa drugim na drugom jeziku. Osećaju se prijatno i bez ikakvih problema razumeju i koriste oba jezika. Ukoliko jednom od roditelja engleski nije maternji jezik, bilingvalnu sredinu je nemoguće „imitirati“. Naprotiv, takav pristup može kod dece razviti probleme u komunikaciji na maternjem jeziku, zbunjenost i nesigurnost.

I logopedi i pedagozi se slažu da je neophodno da dete u potpunosti razvije govor na maternjem pre nego što počne da uči strani jezik. Kod neke dece se taj razvoj završi pre kod neke kasnije, ali svakako ne pre četvrte godine. Zato je najbolje vreme za početak učenja u uzrastu od 4 do 6 godina. I tada treba pažljivo pristupiti svakom pojedinačnom detetu i proceniti zrelost govora na maternjem jeziku te, ukoliko je potrebno, odložiti početak učenja stranog jezika dok se eventualni problem ne reši logopedskim tretmanom.

Pored jezičke kompetencije važan preduslov za kvalitetno usvajanje stranog jezika je i psihološka, odnosno emotivna i socijalna zrelost deteta. Neophodno je da dete bude u stanju da održi pažnju i koncentraciju u trajanju od najmanje 3 do 5 minuta, što je otprilike vremenski interval smenjivanja aktivnosti na časovima za decu ovog uzrasta. Važno je i da dete nema problem da se na kratko odvoji od roditelja i boravi u vršnjačkoj grupi. Strpljenje je potrebno da pokažu i roditelji i nastavnici, jer je učenje proces i za usvajanje znanja je potrebno vreme.

U uzrastu od 4 do 6 godina dete uči jezik kroz zabavne sadržaje poput igara, pesama, brojalica, priča, glume, i spontano i prirodno usvaja jezičke strukture, izgovor, ritam i intonaciju jezika. Zato je deci koja počnu sa učenjem u ovom uzrastu mnogo lakše da se tokom kasnijeg učenja približe maternjim govornicima i neretko engleski govore bez akcenta.

Iako je razlika u napredovanju vidljiva između onih kojih su počeli sa učenjem u ranom predškolskom uzrastu i onih koji su počeli kasnije, nije kasno ni da dete počne sa učenjem engleskog jezika sa polaskom u školu, ili u nekom od mlađih razreda osnovne škole. Svakako se preporučuje da to bude pre desete godine, jer sa ulaskom u pubertet sposobnost učenja stranog jezika drastično slabi.

Na kraju, učenje engleskog ili nekog drugog stranog jezika izoštrava um, unapređuje kognitivne procese, razvija kreativnost i koncentraciju i svakako se preporučuje za održavanje mentalnog zdravlja u svim uzrastima.

Da li vas zanima više o našem programu?