Naša škola je i ove godine dobila bronzanu medalju British Council-a u okviru Addvantage programa i preporučeni je centar za pripremanje kandidata za Cambridge ispite.

Čestitamo svim kandidatima koji su u prethodnoj godini položili FCE,CAE, CPE i IELTS ispite.